Privacystatement

Privacystatement

De Bedford Belangen Club vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van de website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Bedford Belangen Club houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

De Bedford Belangen Club verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de communicatie tussen de vereniging en de leden en overige relaties, de organisatie van activiteiten, de verzending van het ledenmagazine, en de wederzijdse verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap. De betreffende gegevens zijn door de betreffende (rechts-)personen zelf ingediend. De gehanteerde bewaartermijnen van de persoonsgegevens zijn ingegeven door de wettelijke verplichtingen die de Bedford Belangen Club gesteld zijn. Gegevens worden verwerkt in het online boekhoudsysteem e-boekhouden.nl

Opvragen, wijzigen of verwijderen van geregistreerde persoonsgegevens

Voor het opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen van bij de Bedford Belangen Club geregistreerde persoonsgegevens kunt u contact op nemen met de ledenadministratie, penningmeester@bedfordbelangenclub.nl, of via de post. Zie hiervoor de contactpagina van de Bedford Belangen Club. De mogelijkheid tot wijzigen of verwijderen wordt beperkt door de wettelijke eisen die gesteld worden aan de Bedford Belangen Club.

Links naar andere sites

Op de website van de Bedford Belangen Club zijn links naar websites van derden opgenomen. De Bedford Belangen Club draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens

De Bedford Belangen Club heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze sturen naar info@bedfordbelangenclub.nl