Copyrights

De (web-)redactie van de Bedford Belangen Club hecht aan het respecteren van auteursrechten. De artikelen en foto’s in onze gedrukte uitgaven en op deze site zijn in de loop der jaren door meerdere personen geschreven, bewerkt, gemaakt of verzameld. Niet al deze personen zijn thans nog bekend of in leven. Ondanks alle betrachte zorgvuldigheid is daardoor niet van alles bekend wie de rechthebbenden zijn. Mocht u rechthebbende zijn betreffende een deel van het hier gepubliceerde, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de webredactie.

Wilt u stukken overnemen van deze site, neem ook dan contact op met de webredactie.


The editors of the Bedford Belangen Club (Bedford Interests Club) highly value respecting copyright. Over the years, the articles and pictures in our printed publications and on this site have been written, edited, taken or collected by a number of people. Today some of these are unknown, or no longer with us. Despite our efforts it is therefore not always known who the rightful copyright owners are. If you are the copyright owner of part of the content on this site, please contact the site administrator.

In case you would like to publish contents of this website, please contact the site administrator.