Contact

Vragen

Indien u na het bezoeken van onze website nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met één van onze bestuursleden of overige commissieleden.

E-mail: info@bedfordbelangenclub.nl

Post kunt u verzenden aan:

Bedford Belangen Club
Postbus 499
8070 AL  Nunspeet

Het bestuur
Voorzitter en Eindredactie
tevens tweede secretaris
Peter de Vreeze
Tel: 06-29133543
Secretaris en Redactie
tevens tweede voorzitter
Dirk Timmer
Tel: 0341-707411
Penningmeester,
Ledenadministratie, Clubshop
Annemiek Frieswijk
Tel: 0519-242241
Techniek Jan Steen
Tel: 06-52478055
Recreatie Koos Peters
Tel: 024-3777244
Commissieleden
Commissielid
elektrische installatie & documentatie
Mart Nicolai
Tel: 0255-532327
Redactielid Chris van Vuuren
Commissie van Ontvangst Kees van Nispen
Commissie van Ontvangst Cor Smit

 

Bedford Belangen Club op Internet
Bedford Belangen Club op Internet
Facebook pagina van de Bedford Belangen Club
Clubhuis Online – The Dutch Bedford Pub
Video’s en Afspeellijsten van de Bedford Belangen Club

 

Bankgegevens
Naam: Bedford Belangen Club te Burdaard
RaboBank – IBAN:   NL18 RABO 0309 8737 97
BIC: RABONL2U