De vereniging “Bedford Belangen Club”

De vereniging “Bedford Belangen Club”

Bedford ClubIn 1986 werd op last van General Motors de productie van Bedfords beëindigd. Al korte tijd later ondervonden Bedford rijders dat ze nauwelijks nog terug konden vallen op Opel en General Motors. Het onderhoud en de onderdelenvoorziening werden in toenemende mate problematisch, zodat er behoefte ontstond aan andere ondersteuning.
Dat is de aanleiding geweest om op 4 maart 1989 de vereniging “Bedford Belangen Club” op te richten, met momenteel circa 200 leden door heel Nederland, en verder in België, Duitsland, Frankrijk en Denemarken.

Doelstellingen van de club zijn:

  • Het bijeenbrengen van geïnteresseerden in Bedford voertuigen;
  • Het bieden van technische ondersteuning aan leden;
  • Het verzamelen, bewaren en ter beschikking stellen van technische en historische informatie betreffende Bedford voertuigen;
  • Het bevorderen van onderling contact, overleg en kennisoverdracht over de bouw, het onderhoud en het herstel van Bedford (kampeer)auto’s;
  • Het organiseren van informatieve bijeenkomsten voor leden en belangstellenden;
  • Het bevorderen van onderling contact met andere merkenclubs in binnen- en buitenland die een band hebben met Bedford.

Als u nog geen lid bent van de vereniging kunt u natuurlijk lid worden. Lees hier meer over het lidmaatschap en wat de vereniging voor de leden doet.

Lid van FEHAC

De vereniging “Bedford Belangen Club” is aangesloten geweest bij de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC).
Op de ledenvergadering van 13 september 2013 is besloten dit lidmaatschap te beëindigen, aangezien gebleken is dat het lidmaatschap van de Fehac geen meerwaarde heeft voor de vereniging, waarin geen oldtimer-personenauto’s of motorfietsen aanwezig zijn.