Moties weggestemd

Geplaatst op

Ingezonden bericht

 Moties weggestemd

Het is weer een week of drie geleden dat we aanwezig waren bij het notaoverleg van de Vaste Tweede Kamer Commissie voor Financiën. Tijdens die vergadering op 12 oktober, dienden een aantal oppositiepartijen moties in om de wet aan te passen.

Moties voor aanpassingen huidige oldtimerwet weggestemd.

Het waren moties waarin ervoor werd gepleit om de overgangsregeling uit te breiden naar diesel- en LPG-auto’s en om een speciaal oldtimerkenteken in te voeren waarmee je dan alleen op zon- en feestdagen zou mogen rijden. Bij het indienen van de voorstellen werden ze door de staatssecretaris meteen al ontraden en het schetst geen verbazing dat ze bij de inhoudelijke behandeling door de coalitie in de afgelopen week werden weggestemd (VVD en PvdA hebben 51% van de stemmen in de Tweede Kamer).

Autojournalist Erik van Putten van AMK (Auto Motor Klassiek) volgt onze zaak nauwlettend en schrijft met grote regelmaat over het oldtimerdossier. Hij was er dan ook als de kippen bij om dit nieuws al wereldkundig te maken.

kandidatenMBBart2400x225

Degenen die de vergadering hebben gevolgd, weten dat de moties als een pleister uit de hoge hoed werden getoverd omdat er kamerbreed besef was dat we gelijk hebben én krijgen met onze onderzoekresultaten en dat er iets moet gebeuren. Maar liever dan een pleister op de wonde, willen we een gezonde patiënt.

Beter een nieuwe oldtimerwet die eerlijk en doordacht is.

Daarom werken we achter de schermen aan een alternatieve oldtimerwet die méér behelst dan een overgangsregeling voor diesel en LPG, en die vooral eerlijker en doordachter is. Een wet die bovendien ook de instemming van de VVD en de PvdA zou moeten kunnen hebben en neen, daarin zit geen kenteken voor zon- en feestdagen. Daar kunnen we namelijk niets mee als oldtimerliefhebbers. Tegelijk met de uitwerking van de alternatieve oldtimerwet, zoeken we naar de juiste ingangen en draagvlak bij de politieke partijen. Spannend, al zeggen we het zelf!

Het vijfde proefproces, uitstel.

Naast het politieke proces, hebben we natuurlijk ook de proefprocedure van Bart Kouwenhoven nog met zijn ’84-er Mercedes 240 Diesel. Daarvan zouden we een dezer dagen de uitslag moeten krijgen, maar de rechtbank in Groningen heeft laten weten dat ze meer tijd nodig heeft om tot een evenwichtig oordeel te kunnen komen en ook dat vinden we spannend. Laten we hopen dat het goed uitpakt voor ons.

Mocht dat niet zo zijn, dan vinden wij het een overweging om in deze kwestie wél in hoger beroep te gaan. Een aantal zaken zijn ondertussen veranderd: zo schaart het Ministerie van Financiën zich achter onze financiële analyse en ten aanzien van het milieuargument kan het Volkswagen dieselschandaal behoorlijk impact hebben. Kort voor de Kerst zullen we daarover een beslissing moeten nemen en uiteraard kunnen en willen we dat niet zonder uw steun!

autobelangen20T400x108

Aanbieden petitie Tweede Kamer over LPG.

Op dinsdag 3 november dienen de Stichting Autogas Nederland en de Vereniging Vloeibaar Gas een petitie aan aan de leden van de Vaste Tweede Kamercommissie voor Financiën waarin zij pleiten voor een eerlijke en gelijke behandeling van LPG-auto’s. Enerzijds worden (semi) elektrische auto’s om reden van milieu gesubsidieerd en anderzijds stijgen de brandstofaccijnzen voor diesel en LPG. En hoewel LPG schoon en milieuvriendelijk is, moeten bezitters van deze auto’s juist een forse MRB-toeslag betalen. Daardoor wordt het bezit van schone LPG-auto’s ontmoedigt en komt de branche in gevaar.

Omdat we een duidelijk verband zien met LPG old- en youngtimers en milieu, ondertekenen we als Stichting Autobelangen deze petitie en zullen we aanwezig zijn bij het aanbieden daarvan in de Tweede Kamer.

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer
Doneer