Doorgaan! Maar niet juridisch.

Geplaatst op

Doorgaan! Maar niet juridisch.

Binnengekomen bericht van de Stichting Vrijstelling Oldtimer

 Doorgaan! Maar niet juridisch.

In onze vorige nieuwsbrief stelden wij de vraag of u voor of tegen doorprocederen bent inzake de oldtimermaatregel. In deze nieuwsbrief leest u de resultaten van de reacties.

Veel reacties, veel steun
Wij ontvingen honderden reacties op onze nieuwsbrief, waarvoor dank! Bijna alle reacties waren steunbetuigingen voor de door ons voorgestelde richting, namelijk het stopzetten van het juridische traject en het vervolgen van de politieke actie. Van de 40.000 geadresseerden, kregen wij van 35 het bericht dat men wilde doorgaan met de juridische strijd. Concreet heeft dus 0,1% van de personen die wij aanschreven aangegeven wel door te willen gaan, wij zullen deze personen allen individueel benaderen. Het mag duidelijk zijn dat het met deze 35 personen financieel niet haalbaar is om door te gaan met procederen.

Resultaat: doorgaan, maar niet juridisch
Wij danken u allen voor de ontvangen steunbetuigingen! Helaas zijn wij niet in staat om iedereen persoonlijk te beantwoorden. Concreet betekent deze uitslag dat wij definitief niet in hoger beroep zullen gaan tegen de uitspraken die reeds gedaan zijn.

Politieke lobby
Zoals gezegd bent u het massaal met ons eens de weg van de politieke lobby te bewandelen. Voor de goede orde melden wij dat wij met deze lobby nooit gestopt zijn. Ook tijdens het voeren van de procedures hebben wij contacten onderhouden met verschillende politieke partijen, maar ook met organisaties zoals de KNAC, FEHAC en BOVAG. Wij gaan daar nu dus weer in verhoogd tempo mee door!

Veel vragen
Bij de reacties kwamen ook veel vragen naar voren met betrekking tot de gevoerde procedures. Wij zullen deze vragen voorleggen aan onze advocaat en deze voorzien van hun antwoorden op onze site zetten en u per nieuwsbrief hierover informeren.

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer
Doneer