Boete voor een goed doel…

Geplaatst op

Boete voor een goed doel…

door Sandy Dragusel en Marcel Debets

boeteVergeten te betalen na het tanken. Stom. We zijn al te ver om nog om te draaien. Zou de politie ons al achterna zitten? Natuurlijk krijgt dit een staartje. Een paar maanden later staat de Nederlandse politie op de stoep.

Het is begin juni 2007. Op weg naar huis na een vermoeiend weekend rockfestival in Neurenberg moeten we nog even tanken bij Würzburg. De vermoeidheid slaat keihard toe, want we vergeten te betalen. Pas enkele honderden kilometers later dringt het tot ons door. Na enig overleg besluiten we door te rijden. Het is al laat en met 80 kilometer per uur zouden we zeker ergens een nacht moeten overblijven. En helaas wacht voor ons allemaal de volgende dag alweer het werk.

Verklaring
Natuurlijk blijft dit niet zonder consequenties. Toeval of niet, na thuiskomst van alweer een rockfestival, Lowlands in Nederland deze keer, ligt er een bericht van de politie op de mat. We moeten een verklaring afleggen in verband met ‘doorrijden zonder te betalen’. Meteen zijn we weer klaarwakker. Op het politiebureau heeft de dienstdoende agent duidelijk moeite te geloven dat we het echt zijn vergeten. Hij neemt niettemin zorgvuldig onze ‘Aussage’ op en na ondertekening rest ons niets anders dan afwachten. Dit gaat nog wel even duren, want de verklaring moet natuurlijk eerst worden vertaald, en datzelfde geldt voor alle officiële papieren die ongetwijfeld van de Duitse justitie gaan komen.

Even slikken
Net na kerst valt er een brief uit Würzburg op de mat. Het schikkingsvoorstel is even slikken, 450 euro boete. De Nederlandse agent had al gezegd dat we niet verbaasd zouden moeten zijn als de boete hoog zou uitvallen. Daar staat tegenover dat er dan geen aantekening in het strafregister zal volgen, iets waar we in onze verklaring uitdrukkelijk om hadden gevraagd.

En ondanks dat we niet met opzet vergeten zijn te betalen, hebben we met een glimlach betaald. De reden? De (vertaalde) tekst van de schikking luidde: “Het Openbaar Ministerie is voornemens af te zien van vervolging indien u overgaat tot betaling van een bedrag van 450 euro ten gunste van rekeningnummer 9809802* ten name van Artsen zonder Grenzen te Berlijn”. Geweldig initiatief.

Sandy Dragusel en Marcel Debets
Lidnr. 1258

* dit is een Duits bankrekeningnummer. Mocht u spontaan een bijdrage willen storten, dan is het beter om gironummer 4054 ten name van Artsen zonder Grenzen te Amsterdam te gebruiken.