Twee-Jaarlijkse APK Oldtimers ouder dan 30

Geplaatst op

TWEEDE KAMER AKKOORD MET

2-JAARLIJKSE APK OLDTIMERS OUDER DAN 30

VRIJSTELLING OLDTIMERS VAN VOOR 1960

GEEN APK VOOR MOTORFIETSEN

Vandaag 10 oktober 2007 besprak de Tweede Kamer Commissie Verkeer en Waterstaat met Minister Eurlings het nieuwe apk-regime. Het debat ging vooral over de versoepeling van keuringsverplichtingen voor benzineauto’s. Maar onze aandacht ging uiteraard uit naar het nieuwe APK-regime voor oldtimers. Daarvoor was brede steun! Hiermee hebben we de kroon op ons jarenlange intensieve lobby-werk kunnen zetten. Alle partijen ging ook akkoord met het voorstel van de Minister om een versnelde procedure te gebruiken, om invoering per 1 januari 2008 mogelijk te maken.

Concreet betekent dit dat oldtimers van 30 jaar of ouder vanaf 2008 niet meer jaarlijks maar tweejaarlijks naar de APK moeten en dat oldtimers van vóór 1 januari 1960 (datum 1e toelating) geheel APK-vrijgesteld worden.

TEVENS HEEFT MINISTER EURLINGS BEVESTIGD, DAT ER GEEN APK VOOR MOTORFIETSEN KOMT.

Het nieuwe APK regime geldt niet voor bussen en taxi’s, omdat die vaak intensiever worden gebruikt.

Het argument dat oldtimers in handen zijn van liefhebbers die zelf voor goed onderhoud zorgen én weten hoe belangrijk dit is, was doorslaggevend. In 2011 zal de nieuwe APK-regeling worden geëvalueerd, om te kunnen beslissen of deze naar boven of beneden moet worden bijgesteld. Dit betekent wel dat de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaren voor veilig gebruik van het voertuig moet worden waargemaakt.

Het invoeringsregime is als volgt:

  • een voertuig van vóór 1960 (niet zijnde een bus of taxi) hoeft vanaf 01 januari 2008 niet meer langs te komen voor een APK, ongeacht het gewicht;
  • voor een personenauto of bestelwagen van na 1960 geldt dat hij nog steeds moet verschijnen op of voor de verloopdatum van de laatste APK; voorbeeld: een auto uit 1977 (is in 2008 ouder dan 30 jaar) met vervaldatum APK 10 oktober 2008 moet uiterlijk 10 oktober 2008 een nieuwe APK keuring ondergaan en krijgt dan een APK voor 2 jaar.
  • voor een vrachtauto van na 1960 geldt uiteraard ook dat deze moet verschijnen op of voor de verloopdatum van de laatste APK; dan krijgt hij weer een APK voor 1 jaar.